Kỹ năng quản trị bán hàng

Trong một môi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Các Doanh Nghiệp đang phải đối mặt với những thách thức lớn về doanh số – tiếp thị . Vai trò của lãnh đạo có xu hướng tập trung ngày càng nhiều đến các hoạt động bán hàng.

Trường hợp của Jack Welch, CEO tập đoàn General Electric, là một ví dụ điển hình. Mặc dù về chuyên môn ông là một kỹ sư giỏi, song ông không chỉ chú tâm đến công nghệ và các giải pháp kỹ thuật của sản phẩm. Lĩnh vực chiếm nhiều thời gian và công sức của ông nhất, đó là làm sao thu hút thêm nhiều khách hàng.

Xu hướng nhấn mạnh vào hoạt động bán hàng như vậy cho thấy một cuộc cách mạng chiến lược trong suy nghĩ của các lãnh đạo Doanh Nghiệp. Họ đã chuyển trọng tâm từ đầu tư ngân sách vào truyền thông nhãn hiệu, thị phần … sang bán hàng. Các nhà phân tích kinh doanh cũng đang có xu hướng tập trung sự quan tâm nhiều hơn đến các kết quả bán hàng của các công ty khi tiến hành đánh giá, phân tích thị trường. Trong môi trường kinh doanh ngày nay, nếu một sản phẩm mới nào đó thất bại, các nhà phân tích sẽ mổ xẻ hoạt động bán hàng để tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ. Có thể nói, bộ phận bán hàng là sự kết nối quan trọng nhất giữa công ty với khách hàng. Vì vậy, Quản trị bán hàng trở nên có vai trò định hướng cho mọi hoạt động của công ty.

Các nhân viên bán hàng phải nghĩ hộ cho khách hàng của họ, từ đó xây dựng các giải pháp tạo dựng lợi ích tối đa cho khách hàng. Nhiều người gọi đây là quy trình “Phát triển Kinh Doanh Chẩn Đoán” (Diagnosis Business Development). Quy trình bán hàng của công ty bạn phải là một sự mở rộng hợp lý các chiến lược đẩy mạnh thị phần có sự tích hợp với các bộ phận chức năng khác từ R&D tới tiếp thị, bộ phận dịch vụ và bán hàng.

Bộ chương trình “QUẢN TRỊ BÁN HÀNG” được thiết kế nhằm góp phần phát triển năng lực, hiệu quả làm việc, quản trị cho đội ngũ từ nhân viên bán hàng đến đội ngũ giám sát, trưởng phòng và cả Giám Đốc Bán Hàng, giúp họ chuyên nghiệp hơn, bắt kịp xu thế và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Bộ chương trình “QUẢN TRỊ BÁN HÀNG” bao gồm các chương trình:

1. Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
2. Giám sát bán hàng chuyên nghiệp
3. Kỹ năng bán hàng qua điện thoại
4. Chăm sóc khách hàng
5. Kỹ năng đàm phán thương lượng

Thông tin:

 • 1

  Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

 • 2

  Giám sát bán hàng chuyên nghiệp

 • 3

  Kỹ năng đàm phán và thương lượng

 • 4

  Kỹ năng chăm sóc khách hàng

 • 5

  Kỹ năng bán hàng qua điện thoại