Nguyễn Nhật Thành

Giá trị của chúng tôi – trách nhiệm, xuất sắc và sáng tạo – là nền tảng cho sự thành công của DreamCPN trong hơn 69 năm qua.

 

Kinh nghiệm làm việc

Cập nhập

Kĩ năng cá nhân

Cập nhập

Thông tin liên hệ:

Skype:
Cập nhập

Số điện thoại:
Cập nhập