Lê Tấn Trung

Trong bối cảnh thế giới đang có những chuyển biến sâu sắc, chúng tôi đang dần xác định lại những tiêu chuẩn do chính mình đặt ra và, kết quả là, tầm nhìn của chúng tôi: DreamCPN – Doanh nghiệp tiên phong

 

Kinh nghiệm làm việc

Cập nhập

Kĩ năng cá nhân

Cập nhập

Thông tin liên hệ:

Skype:
Cập nhập

Số điện thoại:
Cập nhập