Nguyễn Ngọc Thủy

Từ khi thành lập tại Việt Nam, chúng tôi đã thực hiện thành công nhiều dự án và từng bước nâng cao sự hiện diện của mình trên thị trường.

Phương châm làm việc – Chúng tôi đã thiết lập các phương châm làm việc phù hợp với giá trị của DreamCPN nhằm phát huy tối đa năng lực cũng như tối ưu hóa hiệu suất của công ty.

Kinh nghiệm làm việc

Cập nhập

Kĩ năng cá nhân

Cập nhập

Thông tin liên hệ:

Skype:
Cập nhập

Số điện thoại:
Cập nhập