Kỹ năng quản trị sản xuất

Quản trị sản xuất trong doanh nghiệp ngày càng được các nhà quản trị cấp cao quan tâm đặc biệt, họ xem đó như là một vũ khí cạnh tranh sắc bén trên thị trường. Sự thành công của chiến lược phát triển doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào sự đánh giá, tạo dựng, phát triển các nguồn lực từ chức năng sản xuất.

Quản lý sản xuất là tổng hợp các hoạt động xây dựng hệ thống sản xuất và quản trị quá trình sử dụng các yếu tố đầu vào tạo thành các sản phẩm (dịch vụ) đầu ra theo yêu cầu của khách hàng nhằm thực hiện các mục tiêu đã xác định.

Đào tạo quản lý sản xuất nhằm đạt các mục tiêu:
Hoàn thành chức năng sản xuất, cung cấp sản phẩm cho khách hàng đúng số lượng với tiêu chuẩn chất lượng và thời gian phù hợp.
Tạo ra và duy trì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
Tạo ra tính linh hoạt cao trong đáp ứng liên tục nhu cầu của khách hàng về sản phẩm.

Đảm bảo tính hiệu quả trong việc tạo ra các sản phẩm cung cấp cho khách hàng.

Quản trị sản xuất tập trung vào các vấn đề:

 • Thiết kế hệ thống sản xuất.
 • Phương pháp tổ chức sản xuất.
 • Điều hành quá trình sản xuất.
Các nhà quản trị sản xuất trong doanh nghiệp có thể khiến một doanh nghiệp thành công hay thất bại thông qua những quyết định đúng sai của họ.
Trong thực tế, hoạt động quản trị có hiệu quả khi:
 • Giảm thiểu chi phí đầu vào mà vẫn giữ nguyên sản lượng ở đầu ra.
 • Hoặc giữ nguyên các yếu tố đầu vào trong khi sản lượng đầu ra nhiều hơn.
 • Hoặc vừa giảm được các chi phí đầu vào, vừa tăng sản lượng ở đầu ra.
Hiệu quả tỉ lệ thuận với kết quả đạt được nhưng lại tỉ lệ nghịch với chi phí bỏ ra. Càng ít tốn kém các nguồn lực thì hiệu quả sản xuất kinh doanh càng cao.
Cũng giống như các nhà quản trị nói chung, các nhà quản trị sản xuất cũng thực hiện các chức năng cơ bản của quản trị như : Hoạch định, Tổ chức, Lãnh đạo, Kiểm tra.
Do đó có thể nói rằng quản trị sản xuất và tác nghiệp có tầm quan trọng đặc biệt trong hoạt động của Doanh nghiệp. Nếu quản trị tốt, ứng dụng các phương pháp quản trị khoa học thì sẽ tạo khả năng sinh lợi lớn cho Doanh nghiệp. Ngược lại, nếu quản trị không tốt sẽ làm cho Doanh nghiệp thua lỗ, thậm chí có thể bị phá sản.

Khóa học quản lý sản xuất bao gồm các chương trình đào tạo được tâm đắc nhất tại SAM nhằm giúp các cấp quản lý từ cấp cao đến các cấp quản lý như Quản đốc, Tổ trưởng …trong Doanh nghiệp có được những cách nhìn nhận toàn diện về phương thức quản lý, vận hành hiệu quả, từ đó giúp Doanh nghiệp có sự phát triển bền vững, tăng khả năng cạnh tranh và ổn định.

Bộ chương trình bao gồm các chương trình:

1. Thực hành 5S – Kaizen
2. Quản trị, bảo trì bảo dưỡng thiết bị, xưởng sản xuất
3. Chuyên viên quản lý chất lượng (QA chuyên nghiệp)
4. Mô hình sản xuất tinh gọn
5. Lập kế hoạch vận hành điều độ sản xuất
6. Kỹ năng giám sát & quản lý sản xuất
7. Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp
8. Ứng dụng 7 công vụ thống kê trong sản xuất
9. Quản trị kho bãi chuyên nghiệp
10. Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp

Thông tin:

 • 1

  Kỹ Năng Giám Sát & Quản Lý Sản Xuất

 • 2

  Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp

 • 3

  Ứng dụng 7 công cụ thống kê trong sản xuất

 • 4

  Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

 • 5

  Quản trị kho bãi chuyên nghiệp