Kỹ năng quản trị nhân sự

“ Để Doanh nghiệp trở thành nơi đất lành chim đậu?”

Câu hỏi trên đang là điều trăn trở của hầu hết các nhà Quản lý Doanh nghiệp. Nhiều Doanh nghiệp đã đưa ra những chính sách hấp dẫn để “ chiêu hiền đãi sĩ” nhưng vẫn không thu hút được người tài đến với Doang nghiệp. Nhân viên thì coi Doanh nghiệp như “ bến đỗ tạm thời”, sẳn sàng ra đi khi có cơ hội hấp dẫn. Vậy vấn đề cốt lõi là ở đâu? Phải chăng là lương chưa thảo đáng? Phải chăng là chính sách đãi ngộ chưa tốt? Hay Doanh nghiệp chưa tạo được môi trường làm việc tốt?…

Hiểu được những khó khăn và trăn trở của các nhà quản lý Doanh nghiệp, thông qua Bộ chương trình “ Quản trị nguồn nhân lực”, chúng tôi muốn chia sẻ những khó khăn và giúp Doanh nghiệp tìm ra đáp án cho bài toán “ Làm sao để Doanh nghiệp thành nơi đất lành chim đậu?”
Bộ chương trình được thiết kế dựa trên những nghiên cứu thực tế về các Doanh nghiệp Việt Nam và cách giải quyết những khó khăn mà các Doanh nghiệp đang gặp phải trong công việc quản lý nguồn nhân lực.

Đối tượng tham dự: Chủ các Doanh nghiệp, Giám đốc, Phó Giám đốc điều hành, Giám đốc nhân sự và những người muốn trở thành nhà quản lý nhân sự chuyên nghiệp.

Bộ chương trình bao gồm các chương trình:

1. Quản trị nhân tài & phát triển đội ngũ kế nhiệm
2. Phương pháp xây dựng Từ điển năng lực và ứng dụng
3. Xây dựng KPIs từ mục tiêu công ty theo định dạng BSC
4. Xây dựng hệ thống lương theo giá trị công việc
5. Phân tích nhu cầu & lập kế hoạch đào tạo
6. Đào tạo giảng viên nội bộ

Thông tin:

 • 1

  Phân tích nhu cầu & lập kế hoạch đào tạo

 • 2

  Xây dựng, triển khai KPIs từ mục tiêu công ty theo "định dạng BSC"

 • 3

  Xây dựng hệ thống lương theo giá trị công việc

 • 4

  Phương pháp xây dựng từ điển năng lực và ứng dụng

 • 5

  Đào tạo giảng viên nội bộ

 • 6

  Kỹ năng phỏng vấn, tuyển dụng tìm ra người có năng lực

 • 7

  Quản lý nhân tài và phát triển đội ngũ kế nhiệm

 • 8

  Phương pháp thiết kế và đánh giá hiệu quả công việc

 • 9

  Hoạch định nguồn nhân lực

 • 10

  Lương bổng đãi ngộ và chính sách giữ nhân tài trong doanh nghiệp

 • 11

  Quản trị nhân sự chuyên nghiệp